Geschiedenis Wereldwinkel Zetten e.o.

Onze Wereldwinkel is gestart in 1977, op initiatief van een aantal mensen uit verschillende kerken die wat aan de onrechtvaardige verdeling van welvaart in de wereld wilden doen. Na veel vergaderen over zaken als statuten etc. begon men in 1979 met een praktische activiteit: eenmaal per week met een kraam op de Zettense markt staan om SOS producten te verkopen. Dat was wel pionieren: storm en kou trotseren, alles in- en uitpakken en maar hopen dat alles weer heel zou blijven. Steeds meer beseften we dat op een markt de meeste mensen je kraam passeren en het publiek dat je bereikt veel kleiner is dan je zou denken. Toch hebben we dat ongeveer 6 jaar volgehouden. Toen kregen we de beschikking over een pandje naast de Galerie van de Zettense kunstenaarsgroep Het Raamwerk.

Bij de opening in 1985 lag dat nog goed zichtbaar vanaf de Hoofdstraat, maar helaas werd er in 1987 een woonwijk voor gebouwd. We zaten dus echt achteraf. In dit pand is het assortiment behoorlijk uitgebreid en de verkoop gestegen, maar de wat ongunstige ligging belemmerde verdere groei. Dit veranderde in mei 2003 toen de Wereldwinkel verhuisde naar Hoofdstraat 58a: eindelijk een pand op een A-locatie. De winkel werd getransformeerd, dat wil zeggen: aangepast aan de inrichtingseisen van de Landelijke Vereniging, bv het gebruik van de kleuren paars, oranje en lichtgeel/beige.

Onze groep is gegroeid van ongeveer 6 naar 25 leden. In onze doelstelling staat o.a. dat welvaart, kennis en macht in de wereld rechtvaardiger verdeeld moet worden. Verkoop van producten uit de Derde Wereld wordt als middel gehanteerd. Behalve de verkoop in de winkel geven we af en toe voorlichting bij vrouwengroepen e.d. om informatie te geven, of een project extra te belichten. We hebben ook contacten met scholen en met enkele plaatselijke kerken.

Twee keer per jaar verschijnt het Wereldwinkelnieuws en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Iedere maand staat er een advertentie en artikel in de Inzet, de Zettense dorpskrant en in de Dorpskrant van Herveld-Andelst. We hebben ook een website, (dankzij Jaap van Tuyl): www.wereldwinkelzetten.nl

Naast de bestuursvergaderingen hebben we 6 keer per jaar een Algemene leden vergadering, waar alle medewerkers aanwezig zijn en we, naast organisatorische punten, ook inhoudelijke thema’s behandelen. We sluiten waar mogelijk aan bij landelijke acties, zoals de actie tegen kinderarbeid. Ook op de World Fair Trade Day (meestal begin mei) organiseren we meestal een activiteit om meer mensen naar de winkel te trekken. De contacten met de winkels in de regio vinden we heel prettig, vooral het uitwisselen van ervaringen. Waar mogelijk werken we samen, met name met WW Elst, de collega-wereldwinkel in de gemeente Overbetuwe. Tenslotte proberen we ook over het beleid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels mee te denken, omdat we het belangrijk vinden dat Wereldwinkels als herkenbare eenheid naar buiten treden.

Dit was Wereldwinkel Zetten in ‘vogelvlucht’.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter Janny de Jong  0488-451113

Secretaris Leny Euser 0488-451120  lenyeuser@hotmail.com 

Penningmeester Joop Galama 0488-454132   

Algemeen lid Hetty Terstegen 0488-455008

Vrijwilligerscoordinatie Dineke Nap 0488-452851

Postadres : Hoofdstraat 58a, 6671  CG Zetten

Terug naar hoofdpagina