advanced

KONIJNEN GENETICA

(erfelijkheidsleer voor de konijnenfokker)

(rabbit genetics)  

 

 Hoofdfactoren; Allelen

 Genes en genotypes        

 Praktische erfelijkheid

 Satijn factor (satin  gene)

 Literature

 Links

                                                                  

 Een driekleur hollander, een combinatie van de japanner- en de hollander factor

Konijnen genetica of erfelijkheidsleer voor de konijnenfokker

Konijnen worden al honderden jaren gefokt. Er zijn honderden rassen in vele kleuren en vormen ontstaan. Om gericht te kunnen fokken is het van belang voor iedere fokker om inzicht te hebben inde gnetische constitutie van het ras dat men fokt. Er zijn een twintigtal belangrijke factoren die kleur en pels bepalen. In onderstaande tabel afkomstig uit Robinson (1978) een overzicht hiervan:

Wanneer ook de "bouw en type"-genen hierbij worden betrokken die de verschillen bepalen tussen de verschillende rassen (Vlaamse reus t/m kleurdwerg) dan kunnen met deze genen kunnen vele duizenden genotypen worden weergegeven. Elke kleurslag van elk ras kan op deze manier in een gnetische formule worden weergegeven. Als voorbeeld de formules voor konijnen die hier zijn afgebeeld.

De genetische symbolen van de kleurslagen die door de vier hoofdfactoren bepaald worden staan in Tabel 3.

driekleur hollander =                            aa  BB CC DD ejej dudu

ned. hangoordwerg middengeel=         aa  BB CmCh DD ee DuDu

ned. hangoordwerg isabelle=               aa  BB CC       dd  ee DuDu

madagascar hollander=                       aa  BB CC DD ee dudu

zwarte tan=                                          atat BB CC DD ee DuDu

satijndwerg=                                                     cc                      sasa

zilvervos donkersepia=                      atat  BB cmcm DD EE

Zijn er vragen over de genetische formules van bepaalde rassen of kleurslagen dan wil ik deze proberen te beantwoorden 

Een overzicht van enkele genotypen bij konijnen zijn te vinden in TABEL 1 en TABEL 2 (Robinson, 1978)

Referenties:

Robinson, R.1978. Colour inheritance in small livestock. Watmoughs ltd , Chapter 4 cavias pp75-92.

Van Tuyl, J.M. Satin factor in rabbits, hamsters and mice,  colourplate

Praktische erfelijkheidsleer: algemene regels over de erfelijkheid bij konijnen, cavia's duiven en hoenders (Avicultura 1994:1,6, 10).


        

Ned. hangoordwerg middengeelmarter  madagascarkleurige hollander              zwarte tan

satijn dwerg  isabelle Hangoordwerg 

kleurdwerg, donkersepia zilvervos


Enkele relevante sites m.b.t. konijnen(genetica)

Dieren pagina

 De cavia genetica pagina


 Last updated: 21 Jan 2021